Privacy verklaring

Hier vind u de privacy verklaring Laptopshuren.nl B.V. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Laptopshuren.nl B.V. via de websites www.laptopshuren.nl.nl en www.laptophuren.nl.

Laptopshuren.nl B.V. is een van de grootste nationaal opererende verhuurder van tablets, laptops, PC’s, smartphones, beamers en printers voor een dag of een langere periode. Onze hardware wordt ingezet voor bijvoorbeeld  beurzen, workshops, trainingen en examens.

Uw Persoonlijke gegevens

 • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u.

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van laptopshuren.nl, worden de volgende persoonsgegevens van u gebruikt:

Contactgegevens:

 • Naam Firma / Particulier ; Adres, telefoonnummer, emailadres, contactpersoon met emailadres en telefoonnummer;

Locatiegegevens:

 • Afleveradres;
 • Fysieke adres waar de hardware gebruikt wordt;

Identiteitsgegevens:

 • Naam, adres, email, en telefoonnummer van de werkelijke gebruiker van de geleverde hardware;
 • Handtekening;

Financiële gegevens:

 • Bankrekeningnummer;
 • Betalingsverwerkingsgegevens

Klant gegenereerde content:

 • Project en taak beschrijvingen;
 • Inkooporders;
 • Email;
 • Bijlagen;
 • Call informatie.
 • We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
 • Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken:

Cookies: een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Laptopshuren.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics: Via Google Analytics worden op de websites geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting hiervan. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt.
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

 • Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
 • Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.
 • Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
 • Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

Privacy rechten
We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Echter U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Laptopshuren.nl verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Laptopshuren.nl behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Laptopshuren.nl B.V., Nervistraat 8, 8013 RS  ZWOLLE